/// ... ///
VKN/KAS gribi iestāties? aktuāli darbi projekti kim? vkn diplomandu izstādes linki nodaļa
 
  DARI TĀ!


  Te daži pāgājušo gadu iestājeksāmenu uzdevumi kompozīcijā.
Tāpat vien, "vitamīniem".
Protams, šogad būs citi uzdevumi, bet raksturs saglabāsies.  iestajeksameni-komp-2008.pdf
  iestajeksameni-komp-2010.pdf
  iestajeksameni-komp-2011.pdf
  iestajeksameni-komp-2012.pdf
  iestajeksameni-komp-2014.pdf
 
 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2020./2021. STUDIJU GADAM

​Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem un nepieciešamajiem materiāliem ŠEIT

27.—31. jūlijs
Elektroniskā dokumentu iesniegšana Bakalaura studiju programmai.

28. jūlijs — 3. augusts
Sagatavoto iestājpārbaudījumu uzdevumu darbu attēlus (failus) jāievieto LMA MOODLE platformā. Instrukcija tiks nosūtīta uz e-pastu, pēc reflektanta reģistrācijas iestājpārbaudījumam.

4. — 7. augusts
Norisināsies īpašās piemērotības pārbaudījumi un to izvērtēšana.

4. un / vai 5. augustā
Izziņots otrās kompozīcijas uzdevums.

5. — 7. augusts
Norisinās pārrunas ar reflektantiem LMA MOODLE platformā videozvana veidā.

11. augusts
Rezultātu paziņošana.

13.— 17. augusts
Studiju līguma slēgšana (ņemot vērā situāciju, datumi var mainīties).

Jautājumus uzdodiet ​rakstot uz epastu vkn@lma.lv